پایگاه خبری

کشف دو گور دسته جمعی در شمال عراق

کشف دو گور دسته جمعی در شمال عراق
منابع عراقی از کشف دو گور دسته جمعی در شمال عراق خبر دادند که اجساد ۱۸ ایزدی در آنجا دفن شده بود.

کشف دو گور دسته جمعی در شمال عراق