پایگاه خبری

کری: رهبر ایران ساخت بمب هسته‌ای را ممنوع کرد و این تصمیم درستی بود

کری: رهبر ایران ساخت بمب هسته‌ای را ممنوع کرد و این تصمیم درستی بود
وزیر خارجه آمریکا می‌گوید رهبر عالی ایران ساخت و استفاده از تسلیحات هسته‌ای را ممنوع کرد و ایرانیان با تبعیت از این دستورالعمل و اثبات نداشتن عزم ساخت چنین تسلیحاتی، زمینه توافق هسته‌ای را فراهم کردند

کری: رهبر ایران ساخت بمب هسته‌ای را ممنوع کرد و این تصمیم درستی بود

اتوبیوگرافی