پایگاه خبری

کدام مسیرها برای بازگشت زائران مناسب‌تر است؟

کدام مسیرها برای بازگشت زائران مناسب‌تر است؟
استاندار ایلام گفت: مسیر مهران-دهلران-اندیمشک برای بازگشت زوار مناسب تر است.

کدام مسیرها برای بازگشت زائران مناسب‌تر است؟

دانلود بیتالک