پایگاه خبری

کاریکاتور: بچه بازی ترامپ!

کاریکاتور: بچه بازی ترامپ!
در حاشیه اظهارنظرها و تصمیم های عجیب رییس جمهور جدید امریکا، علیرضا پاکدل این کارتون را در قانون منتشر کرد.

کاریکاتور: بچه بازی ترامپ!