پایگاه خبری

چگونه رسانه‌های اصلی آمریکا در مقابل ترامپ شکست خوردند

چگونه رسانه‌های اصلی آمریکا در مقابل ترامپ شکست خوردند
با وجود آنکه دونالد ترامپ از میان ۱۰۰ روزنامه و نشریه چاپی جریان اصلی در آمریکا تنها مورد حمایت ۲ روزنامه بود، اما این سوال مطرح می‌شود که رسانه‌های جریان اصلی و رسانه‌های جریان آلترناتیو، چه نقشی در موفقیت انتخاباتی دونالد ترامپ ایفا کردند؟

چگونه رسانه‌های اصلی آمریکا در مقابل ترامپ شکست خوردند

دانلود shareit