پایگاه خبری

چوبه دار؛ فرجام قتل همکار سابق‌

چوبه دار؛ فرجام قتل همکار سابق‌
دیوان‌عالی کشور حکم قصاص مردی را که مدعی ‌بود به دلیل تفاوت دستمزدی که با همکار سابقش داشته، دست به قتل زده ‌است، تأیید کرد.

چوبه دار؛ فرجام قتل همکار سابق‌

مدرسه