پایگاه خبری

چرخش 180 درجه‌ای وزارت راه برای لاپوشانی ناکارآمدی مدیریتی

چرخش 180 درجه‌ای وزارت راه برای لاپوشانی ناکارآمدی مدیریتی
در حالی که مدیران وزارت راه در این دولت مدعی بودند، اجرای سیستم تراک‌بندی و کنترل اتوماتیک قطار در خط‌آهن تهران-مشهد موجب حذف خطای انسانی و ارتقاء ایمنی سیر شده است، اما مجدداً در حادثه ریلی امروز، «خطای انسانی» به عنوان ساده‌ترین علت وقوع حادثه، معرفی شد.

چرخش 180 درجه‌ای وزارت راه برای لاپوشانی ناکارآمدی مدیریتی