پایگاه خبری

پیروزی دینامو زاگرب و ادامه غیبت‌های علی کریمی

پیروزی دینامو زاگرب و ادامه غیبت‌های علی کریمی
تیم دینامو زاگرب بدون بهره بردن از بازیکن ایرانی‌اش در بازی هفته هفدهم لیگ کرواسی به پیروزی دست یافت.

پیروزی دینامو زاگرب و ادامه غیبت‌های علی کریمی