پایگاه خبری

پس از اردوغان، وزیر دفاع ترکیه هم عراق را تهدید کرد

پس از اردوغان، وزیر دفاع ترکیه هم عراق را تهدید کرد
وزیر دفاع ترکیه با بیان این این که آنکارا به گفتگوهای دیپلماتیک با بغداد و اربیل ادامه می دهد،گفت که کشورش آماده هرگونه احتمال درباره پرونده عراق است.

پس از اردوغان، وزیر دفاع ترکیه هم عراق را تهدید کرد

oxin channel