پایگاه خبری

پخش 30 فیلم جدید در ایام نوروز از شبکه نمایش

پخش 30 فیلم جدید در ایام نوروز از شبکه نمایش
شبکه نمایش۳۰ فیلم سینمایی جدید در ایام از شبکه نمایش سیما پخش می‌شود.

پخش 30 فیلم جدید در ایام نوروز از شبکه نمایش