پایگاه خبری

پاکسازی 500 کیلومترمربع در یک هفته در حومه «حلب»

پاکسازی 500 کیلومترمربع در یک هفته در حومه «حلب»
منابع سوری از موفقیت نیروهای ارتش و همپیمانان آنها در آزادسازی کامل سه شهرک از جمله «تادف» در حومه حلب از اشغال تروریست‌های داعشی خبر دادند.

پاکسازی 500 کیلومترمربع در یک هفته در حومه «حلب»