پایگاه خبری

پاسخ روزنامه پیروزی به شکایت باشگاه استقلال

پاسخ روزنامه پیروزی به شکایت باشگاه استقلال
سردبیر روزنامه پیروزی پاسخ شکایت باشگاه استقلال را داد.

پاسخ روزنامه پیروزی به شکایت باشگاه استقلال

کانال تلگرام اکسین چنل