پایگاه خبری

ویسی به دنبال دیدار با مدیرعامل فولاد مبارکه

ویسی به دنبال دیدار با مدیرعامل فولاد مبارکه
سرمربی تیم فوتبال سپاهان فردا (شنبه) نشست مهمی را با مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه اصفهان برگزار خواهد کرد.

ویسی به دنبال دیدار با مدیرعامل فولاد مبارکه