پایگاه خبری

ولایت مداران در ماجرای احمدی نژاد کوتاهی کردند

ولایت مداران در ماجرای احمدی نژاد کوتاهی کردند
چرا باید نخبگانی که ولایت مدار بودند در زمانی که نیاز بود آن‌ها وارد خط مقدم شوند، اعلام کردند که رهبری حرف در گوشی ندارد؟ چرا اعلام کردند که رهبری باید علنی سخن بگوید؟ چرا اعلام کردند رهبری باید از بلندگو با مردم سخن بگویند؟ چرا گفتند رهبری باید از دو لب مبارک به ما بگوید که من احمدی‌نژاد را نهی کردم؟ آیا فحص از صحت‌وسقم جلسه اخیر؛ آن‌قدر سخت بود که این عزیزان به صورت جدی پای کار انقلاب اسلامی نیامدند؟

ولایت مداران در ماجرای احمدی نژاد کوتاهی کردند

خبر دانشجویی