پایگاه خبری

وقوع انفجار در «قیصریهِ» ترکیه

وقوع انفجار در «قیصریهِ» ترکیه
رسانه های محلی در ترکیه در خبری فوری، از وقوع انفجار در نزدیکی دانشگاه «ارجیس» واقع در استان قیصریه این کشور خبر دادند.

وقوع انفجار در «قیصریهِ» ترکیه