پایگاه خبری

وعده مدیرعامل تراکتورسازی به بازیکنان

وعده مدیرعامل تراکتورسازی به بازیکنان
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی به بازیکنان تیمش وعده داد تا قبل از پایان سال بخشی از مطالبات آنها را پرداخت کند.

وعده مدیرعامل تراکتورسازی به بازیکنان