اخبار خارجی

وزیر خارجه بحرین: ما به ملت ایران و تصمیم ایرانی‌ها احترام می‎گذاریم

وزیر خارجه بحرین: ما به ملت ایران و تصمیم ایرانی‌ها احترام می‎گذاریم
وزیر خارجه بحرین با تاکید بر اینکه «ما به ملت ایران و تصمیم ایرانی‌ها در انقلاب کشورشان احترام می‎گذاریم، اما انقلاب کالا نیست که قابل صادر کردن باشد.»

وزیر خارجه بحرین: ما به ملت ایران و تصمیم ایرانی‌ها احترام می‎گذاریم