اخبار خارجی

وزیر امور خارجه آلبانی در تهران

وزیر امور خارجه آلبانی در تهران
وزیر امور خارجه آلبانی در راس یک هیات تجاری و اقتصادی به منظور دیدار و گفت‌وگو با همتای ایرانی خود وارد تهران شد.

وزیر امور خارجه آلبانی در تهران