پایگاه خبری

واکنش کریم باقری به اظهارات سرمربی تیم ملی

واکنش کریم باقری به اظهارات سرمربی تیم ملی
مربی تیم پرسپولیس به سرمربی تیم ملی پاسخ داد.

واکنش کریم باقری به اظهارات سرمربی تیم ملی