پایگاه خبری

واکنش پیروانی به ممنوع المصاحبه شدنش

واکنش پیروانی به ممنوع المصاحبه شدنش
مدیر تیم ملی فوتبال ایران گفت: کسانی باید سکوت کنند که با مصاحبه هایشان چوب لای چرخ تیم ملی می گذارند.

واکنش پیروانی به ممنوع المصاحبه شدنش

تلگرام فارسی