پایگاه خبری

واکنش پوچتینو به شایعات در مورد دله آلی

واکنش پوچتینو به شایعات در مورد دله آلی
مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تاتنهام، تاکید کرد که قرار نیست هر بار شایعه ای در مورد رفتن دله آلی به باشگاهی دیگر منتشر می شود، قرارداد جدیدی به این بازیکن پیشنهاد شود.

واکنش پوچتینو به شایعات در مورد دله آلی