پایگاه خبری

واکنش پوتین به درگذشت فیدل‌ کاسترو

واکنش پوتین به درگذشت فیدل‌ کاسترو
رئیس جمهور روسیه در نامه ای به رئیس جمهور کوبا، «فیدل کاسترو» را نماد قرن نامید.

واکنش پوتین به درگذشت فیدل‌ کاسترو