اخبار خارجی

واکنش وزارت خارجه به اتهام‌زنی یک مقام اماراتی علیه ایران

واکنش وزارت خارجه به اتهام‌زنی یک مقام اماراتی علیه ایران
سخنگوی وزارت خارجه گفت که ایران به پشتوانه قدرت مردمی همواره مصلحت خود را به درستی تشخیص داده و ضمن تلاش همه جانبه برای ایجاد و حفظ همگرایی، صلح، ثبات و امنیت در منطقه، دفاع در برابر رفتار و سیاست‌های خصمانه علیه خود را حق مشروع ملت ایران می‌داند.

واکنش وزارت خارجه به اتهام‌زنی یک مقام اماراتی علیه ایران