پایگاه خبری

واکنش سردار سنایی به ادعای احداث پایگاه نظامی ایران در لاذقیه

واکنش سردار سنایی به ادعای احداث پایگاه نظامی ایران در لاذقیه

واکنش سردار سنایی به ادعای احداث پایگاه نظامی ایران در لاذقیه