پایگاه خبری

واکنش دی میستورا به انفجار تروریستی حمص

واکنش دی میستورا به انفجار تروریستی حمص
نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه به انفجارهای تروریستی حمص واکنش نشان داد.

واکنش دی میستورا به انفجار تروریستی حمص