پایگاه خبری

واکنش تریبون های نماز جمعه به نهی احمدی نژاد

واکنش تریبون های نماز جمعه به نهی احمدی نژاد
برخی ائمه جمعه سراسر کشور، امروز به توصیه مقام معظم رهبری به احمدی‌نژاد مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات سال آینده اشاره کردند

واکنش تریبون های نماز جمعه به نهی احمدی نژاد

ganool review