پایگاه خبری

واکنش اتحادیه جهانی کشتی به حضور آمریکا در ایران

واکنش اتحادیه جهانی کشتی به حضور آمریکا در ایران
اتحادیه جهانی کشتی در خبری که روی خروجی سایت خود قرار داد، به حضور تیم کشتی آمریکا در ایران و قدرت دیپلماسی کشتی اشاره کرد.

واکنش اتحادیه جهانی کشتی به حضور آمریکا در ایران