پایگاه خبری

وال‌استریت ژورنال: ایران با طرح آمریکا برای پاکسازی نیروگاه نطنز موافقت کرد

وال‌استریت ژورنال: ایران با طرح آمریکا برای پاکسازی نیروگاه نطنز موافقت کرد
وال‌استریت ژورنال می‌گوید نمایندگان هسته‌ای ایران امروز با طرح آمریکا برای پاکسازی کامل اورانیوم باقی‌مانده در نیروگاه نطنز موافقت کرده‌اند.

در حال تکمیل …

وال‌استریت ژورنال: ایران با طرح آمریکا برای پاکسازی نیروگاه نطنز موافقت کرد