پایگاه خبری

واردات نارنگی پاکستانی به کشور

واردات نارنگی پاکستانی به کشور
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه وتره بار با بیان این که واردات نارنگی پاکستانی همچنان به کشور انجام می‌شود، گفت: حجم کمی از این محصول وارد کشور می‌شود که به صورت کلی در حاشیه میادین میوه و تره‌بار معامله می‌شود.

واردات نارنگی پاکستانی به کشور