پایگاه خبری

هوای 13 استان همچنان برفی است

هوای 13 استان همچنان برفی است
کارشناس سازمان هواشناسی از بارش برف و باران در 13 استان کشور خبر داد.

هوای 13 استان همچنان برفی است