پایگاه خبری

هشت مجروح بر اثر تیراندازی در بالتیمور آمریکا

هشت مجروح بر اثر تیراندازی در بالتیمور آمریکا
سه فرد مسلح شنبه شب به وقت محلی در خیابانی در شرق شهر بالتیمور آمریکا اقدام به تیراندازی کردند که بر اثر آن هشت نفر از جمله یک دختر سه ساله مجروح شدند.

هشت مجروح بر اثر تیراندازی در بالتیمور آمریکا

گوشی موبایل