پایگاه خبری

نیمار: شک نکنید که مسی تمدید خواهد کرد

نیمار: شک نکنید که مسی تمدید خواهد کرد
نیمار، فوق ستاره برزیلی بارسلونا با اطمینان از تمدید قرارداد مسی صحبت کرد.

نیمار: شک نکنید که مسی تمدید خواهد کرد