پایگاه خبری

نیروهای عراقی در 3 کیلومتری فرودگاه موصل

نیروهای عراقی در 3 کیلومتری فرودگاه موصل
عضو شورای استانداری نینوا در سخنانی اعلام کرد که نیروهای عراقی هم اکنون به سه کیلومتری فرودگاه بین المللی شهر موصل رسیده اند.

نیروهای عراقی در 3 کیلومتری فرودگاه موصل