پایگاه خبری

نگاهی به پروژه بازسازی میلان توسط مونتلا

نگاهی به پروژه بازسازی میلان توسط مونتلا
میلان تحت هدایت مونتلا جاه‌طلب‌ترین میلان چند سال اخیر نشان داده است؛ تیمی که در ابتدای راه پروژه تبدیل شدن به مجموعه‌ای سرسخت قرار دارد.

نگاهی به پروژه بازسازی میلان توسط مونتلا