اخبار فرهنگی

نفوذ فرهنگی به سبک ژاپنی!

نفوذ فرهنگی به سبک ژاپنی!
ژاپنی‌ها با استفاده از نیروی انسانی کشورهای دیگر، به آهستگی (یا به قول معروف زیرپوستی) منافع مالی، فرهنگی خود را گسترش می‌دهند.

نفوذ فرهنگی به سبک ژاپنی!