پایگاه خبری

نظر منصوریان درباره کسر قرارداد برخی بازیکنان

نظر منصوریان درباره کسر قرارداد برخی بازیکنان
سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: هرچه هیأت مدیره باشگاه درباره کسر قرارداد بازیکنان مصوب کند تابع هستیم و از اصول تبعیت می‌کنیم.

نظر منصوریان درباره کسر قرارداد برخی بازیکنان

فیلم خارجی 2016