پایگاه خبری

نحوه تسویه بدهی‌های دولت تعیین شد

نحوه تسویه بدهی‌های دولت تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای نحوه تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را تعیین کردند.

نحوه تسویه بدهی‌های دولت تعیین شد