پایگاه خبری

نارضایتی سرمربی الشحانیه از عملکرد زهیوی

نارضایتی سرمربی الشحانیه از عملکرد زهیوی
سرمربی الشحانیه قطر از عملکرد مهاجم ملی‌پوش کشورمان در دیدار روز گذشته مقاب الخریطیات ابراز نارضایتی کرد.

نارضایتی سرمربی الشحانیه از عملکرد زهیوی