پایگاه خبری

منوچهری: رادیو را عاشقانه دوست دارم

منوچهری: رادیو را عاشقانه دوست دارم
کارگردان برنامه «صبح جمعه» گفت: یکی از مشکل‌ترین برنامه‌هایی که تا به حال کارگردانی کردم، «صبح جمعه» بود. این برنامه در برهه زمانی جنگ شنیده می‌شد و خنداندن مخاطب در آن زمان کار سختی بود.

منوچهری: رادیو را عاشقانه دوست دارم