پایگاه خبری

منتتجب‌ نیا: اصلاح طلبان از فرصت استفاده کنند

منتتجب‌ نیا: اصلاح طلبان از فرصت استفاده کنند
قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اصلاح طلبان نتیجه خوبی بدست آوردن گفت: از این فرصت طلایی باید به احسن وجه استفاده کنیم.

منتتجب‌ نیا: اصلاح طلبان از فرصت استفاده کنند