پایگاه خبری

ملکی: برجام به نفع ایران بود

ملکی: برجام به نفع ایران بود
معاون سابق وزارت خارجه با بیان اینکه آمریکا می‌خواهد بین ما شکاف ایجاد شود، گفت: آمریکا برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران خیلی نیاز نیست تلاش کند. به نظرم آنها به دنبال یک برنامه اجرایی علیه ایران هستند.

ملکی: برجام به نفع ایران بود