پایگاه خبری

ملاله یوسف‌ زی، سفیر صلح سازمان ملل شد

ملاله یوسف‌ زی، سفیر صلح سازمان ملل شد
نوجوان پاکستانی که به دلیل حمایت از آموزش زنان و دختران مورد حمله طالبان قرار گرفته و به شدت آسیب دیده بود از سوی دبیرکل سازمان ملل به عنوان سفیر صلح این سازمان منصوب شد.

ملاله یوسف‌ زی، سفیر صلح سازمان ملل شد