پایگاه خبری

مصدومیت میکی؛ بدترین خبر برای مورینیو

مصدومیت میکی؛ بدترین خبر برای مورینیو
بی شک اگر مصدومیت هنریک میختارین طولانی مدت باشد، مورینیو از بازی دادن به او پشیمان شده است.​​​​​​​

مصدومیت میکی؛ بدترین خبر برای مورینیو