پایگاه خبری

مرگ مشکوک قوهای فریادکش درفریدونکنار

مرگ مشکوک قوهای فریادکش درفریدونکنار
رئیس یگان حفاظت محیط زیست مازندران از مرگ مشکوک تعداد زیادی قو فریادکش در تالاب فریدونکنار در غرب مازندران خبرداد.

مرگ مشکوک قوهای فریادکش درفریدونکنار