پایگاه خبری

مردم هنگام خرید مرغ مواظب باشند

مردم هنگام خرید مرغ مواظب باشند
رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: مردم آگاه باشند از سودجویانی که به دنبال افزایش قیمت مرغ هستند ، خریداری نکنند.

مردم هنگام خرید مرغ مواظب باشند