پایگاه خبری

محموله ۲۳۲ کیلویی تریاک در منوجان کشف شد

محموله ۲۳۲ کیلویی تریاک در منوجان کشف شد
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان منوجان از کشف ۲۳۲ کیلوگرم تریاک از کامیون دانگ‌فنگ در محور “چاه شاهی ” خبر داد.

محموله ۲۳۲ کیلویی تریاک در منوجان کشف شد

خبر جدید