پایگاه خبری

مایر: پیشنهاد تاتنهام را رد کردم

مایر: پیشنهاد تاتنهام را رد کردم
ماکس مایر می گوید در تابستان پیشنهادی از تاتنهام دریافت کرده است.

مایر: پیشنهاد تاتنهام را رد کردم

تلگرام نارنجی