پایگاه خبری

لیونی خواستار تصمیم‌گیری سریع در پرونده فساد نتانیاهو شد

لیونی خواستار تصمیم‌گیری سریع در پرونده فساد نتانیاهو شد
وزیر خارجه اسبق رژیم صهیونیستی خواستار تسریع در روند رسیدگی به پرونده فساد نتانیاهو شد.

لیونی خواستار تصمیم‌گیری سریع در پرونده فساد نتانیاهو شد