پایگاه خبری

لیل به سختی صعود کرد

لیل به سختی صعود کرد
لیل در زمین تیم دسته پایین‌تر از خودش کار سختی برای کسب پیروزی و به دست آوردن جواز صعود داشت.

لیل به سختی صعود کرد