پایگاه خبری

لغو دیدار یاران شجاعی و انصاری‌فرد به‌خاطر طوفان

لغو دیدار یاران شجاعی و انصاری‌فرد به‌خاطر طوفان
دیدار تیم فوتبال پانیونیوس در پیکارهای جام حذفی یونان به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد.

لغو دیدار یاران شجاعی و انصاری‌فرد به‌خاطر طوفان